We spelen met het idee een evolutie in selectie-bureau's te betrachten. We gaan niet de competenties en attitudes na, waarmee men vooral hoopt zekerheid te krijgen. Wij leggen uw uitverkoren kandida(a)t(en) op de rooster. Ga de blokkeringen na, de aversies. Waarom? Om te concurreren heb je zowel hoog als laag personeel nodig die nuttige inzichten kunnen aanbrengen. Maar teveel mensen, en dat neemt niemand ze kwalijk, streven naar routine, gewoontes. zowel hoog, als laag. Dit voelt aangenaam en veilig aan. Wisselen van personeel om dit te breken is een kostelijke en tijdrovende manier, als ze al te verkiezen valt. En gewoontes en routines zijn nodig. Men verliest dan ook de voordelen er van, die men terug moet opbouwen. We hebben de competentie, de tijd, de inzet, maar niet het geld om dit te starten. Zij die geneigd zijn financieel te participeren, wel e-mail aub, om op te kunnen starten! Men mag het conflict met de kandidaat niet mijden, het is juist zo leerzaam als men zo’n conflict weet te sturen en in goede banen te leiden. Ja, zodat de kandidaat zich daarmee goed voelt. Deze persoon zal dan ook beter met conflicten in de werksituatie kunnen omgaan. Een mens is een vat vol mogenlijkheid, meer dan wat deze kan, zowel inzake taak, emotioneel en samenwerkend. Als wij willen concurreren dan is het toch evident dat we meer willen halen uit ons personeel? Ach, simpel, denk dat je de andere ben, maar dan echt, een dom en doordeweeks idee. Dan zie je veel meer. Dat is de taak van een consulent, maar zich echt verplaatsen in anderen, dat kunnen zo weinig, willen zo weinigen.
Modus operandi : U heeft via uw traditionele kanalen 1 of meerdere geschikte kandidaten. U moet beslissen. Van ons krijgt u een ongebruikelijk extra handvat om geruster te kunnen beslissen. We komen dus na hen, willen hen niet beconcurreren, hen wel complementeren, in uw belang. We vragen enkel, maar wel het eigen CV van de kandidaat. Beïnvloeding kan ook onbewust. Ons advies moet onafhankelijk zijn, enkel beinvloed door de kandidaat. Ook bekijken we eerst wat deze kandidaat zelf op internet openbaar heeft gemaakt.
No cure, no pay : Waarom zou u ons vergoeden als we u geen meerwaarde bieden? Concreet houdt het in dat we, indien ons advies niet vernieuwend is, we u zelfs geen advies geven en motiveren waarom we deze beslissing genomen hebben, opdracht en geld retourneren. Dat wordt contractueel geregeld. Of ons advies vernieuwend is of niet, daar heeft u ook een stem in. Dus mag u ook achteraf dat volhouden, wat wel een hele procedure is. U mag ook gemotiveerd weigeren in te gaan op onze teruggave van opdracht.
Concept :
***deze website is exclusief gemaakt voor tablets en business-computers***
Onze ‘atout’ :
Een extreem gevarieerd leven, relevante opleiding, ook in conflicten en machtsverhoudingen (assistent), maar ook bouw, horeca, retail, hard- en software, ... Dat gekoppeld aan een grote nieuwgierigheid, interesse, en open staan voor alles. Ja, ook voor al uw suggesties.
Voor Nederland : Gezien we ons toch, tegen heug en meug, hebben ingewerkt in het burgerlijk wetboek, de gemeentewet, het bestuursrecht, het strafrecht en verkeersrecht. U bijstaan in uw gemeentelijke klaschtenprocedure. Onze successen liggen sterk tegen incasso, gerechts- deurwaarders en bedrijven. Indien u als weinig bemiddelde enkel beroep kan doen op rechtbijstand en dat helemaal niet motiverend werkt voor de advocaat. Gezien bij de kantonrechter (gelukkig) geen advocaat vereist is, en we geoefend zijn in procederen. Dan kunnen we u gratis of tegen rechtsbijstandkost bijstaan, waarbij u zeker mag zijn dat we meer werk verzetten dan advocaten, en op een vergelijkbaar niveau met advocaten staan. En echt, no cure no pay ; verliest u ondanks onze overtuiging dat u kans maakte. Deze overtuiging geven we u binnen de week na uw vraag. En had u betaald, dan krijgt u alles terug. Op vandaag bestuderen we de EU-rechtspraak over immigratie en bijstand.
Voor België : We zijn ook hier bezig,  tot 15/5/2015 toch 3 successen op 3, met 2 bij de rechtbank.
Ons succes? : Tot op heden 27/29 cases. Dit met vroeger pipp.eu. Nog 7 cases zijn lopende.
24 juni 2015
Op vandaag lijkt het de goede gewoonte te liegen en te fantaseren, in de hoop dat een neutrale buitenstaander in de val trapt.
Time for curious choices - Temps à faire des choix curieux - Tijd voor kittelende keuzes.
In BelgiŽ, Nederland en overal in de EU, English, FranÁais of Nederlands.
Komend :   vernieuwend horeca-concept AmuseBunda © en - ultieme wandel-app © - losse trein vrachtwagens
©, Hugo Merckx
Laurent Voulzy - le soleil donne